Gero Onsen

ผ่อนคลายที่แหล่งออนเซ็นที่ดีที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

 • Experience Style
  Deep into Nature
 • Region
  Chubu
 • Activity Level -
  10/10
 • Group Size Small Group
  ~ 4

Gero Onsen

เมืองเกะโระ (Gero) เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำฮิดะ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโงยะ (Nagoya) และเมืองทะคะยะมะ (Takayama) เกโระเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องน้ำพุร้อนตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และเป็นหนึ่งในออนเซ็น 1 ใน 3 แห่งที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ที่เมืองนี้มีออนเซ็นสาธารณะ 3 แห่งให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสแช่ออนเซ็นกัน และยังมีออนเซ็นกลางแจ้ง ที่สามารถใช้บริการได้ฟรี บ่อนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำใกล้กับสะพานเกโระ (ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ มีเพียงตัวบ่อโล่ง ๆ และที่กำบังกำนิดหน่อย บ่อนี้สามารถแช่ได้ทั้งชายและหญิง แต่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะ) ในตัวเมืองยังมีบ่อแช่เท้าให้บริการอีกหลายจุดที่สามารถใช้บริการได้ฟรี

 

ในบริเวณนี้ นอกจากออนเซ็นแล้วก็จะมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก อาทิเช่น

 

วัดออนเซนจิ(Onsenji Temple) และหมู่บ้านโบราณเกโระ (Gassho Folk Village) ตั้งอยู่ทางด้านบนของเมือง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของไร่ Gasshozukuri คล้ายกับหมู่บ้านชิระคะวะโก มีบ้านที่มีหลังคาหญ้าหนาๆ สไตล์กัชโช ที่หมู่บ้านนี้มีบ้านประมาณ 10 หลัง ที่นี่คุณสามารถดูบ้าน ชมการแสดง หรือมีส่วนร่วมในศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิม นอกจากนี้ภายในหมู่บ้าน Gassho ยังเป็นพิพิธภัณฑ์รูปปั้น Komainu (รูปปั้นสุนัขเฝ้าศาล) อีกด้วย

Get in Touch