Hiraizumi Culture

ชมเมืองมรดกโลก ฮิไรซุมิ ของจังหวัดอิวาเตะ ซึ่งประกอบด้วยวัดวาอาราม สวนญี่ปุ่น และวิหารโบราณ

 • Experience Style
  Discover Culture
 • Region
  Tohoku
 • Activity Level -
  10/10
 • Group Size Small Group
  ~ 4

Hiraizumi Culture

ในช่วงสมัยเฮอัน ตระกูลฟูจิวาระเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในปี 1105 ฮิราอิซูมิ(Hiraizumi) ได้รับเลือกให้ครอบครัวฟูจิวาระดูแล ให้เป็นเมืองทางทิศเหนือ เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว อย่าพลาดที่ต้องแวะวัดที่มีชื่อเสียงเป็นหน้าตาของที่นี่ได้แก่ โมทสึจิ(Motsu-ji Temple) ที่วัดนี้มีสวนญี่ปุ่นชื่อโจโดเทอิน(Joudo-Teien) ซึ่งมีชื่อเสียงมาก แล้วต่อด้งยวัดชูซอนจิ(Chuson-ji Temple) ชมสิ่งก่อสร้างศาลาทองคำชื่อคอนจิคิโด (Konjiki-dou) ที่มีชื่อเสียงมาก

Get in Touch