Kusatsu Onsen

สัมผัสแหล่งน้ำออนเซ็นชื่อดัง 1-3 ของญี่ปุ่น พร้อมเข้าพักเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่น อาหาร 2 มื้อแบบญี่ปุ่นแท้ๆ

 • Experience Style
  Deep into Nature
 • Region
  Chubu
 • Activity Level -
  10/10
 • Group Size Small Group
  ~ 4

Kusatsu Onsen

Kusatsu Onsen ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ (Gunma) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว ขึ้นชื่อเรื่อง “ธรรมชาติ” และ “ออนเซ็น” สามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวไปโดยใช้เวลาแค่เกือบ ๆ ชั่วโมงเท่านั้น คุซัทสึ เป็นเมืองกลางหุบเขา สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,200 เมตร น้ำแร่ของเมืองคุซัทสึมีคุณสมบัติรักษาโรคได้หลากหลาย แถมยังเป็นเมืองที่มีปริมาณน้ำแร่จากน้ำพุร้อนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นด้วย

 

ในเมืองคุซัทสึสามารถเดินเท้าเที่ยวได้ทั่วเมืองเลย โดยจุดศูนย์กลาง คือ ยูบาตาเกะ (Yubatake) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนี้ มีลักษณะคล้ายบ่อออนเซ็นขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เสมือนฝายที่ค่อย ๆ ลดทอนอุณหภูมิความร้อนของน้ำแร่ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะแก่การใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากบางเวลา น้ำแร่ที่ไหลมาอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึงเก้าสิบกว่าองศาทีเดียว เมื่อได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว น้ำแร่จะเดินทางผ่านท่อที่มีการวางระบบไว้ เพื่อลำเลียงไปยังบ้านเรือนและเรียวกังต่าง ๆ ให้ได้ใช้สอยกัน บริเวณยูบาตาเกะจะล้อมรอบไปด้วยรั้ว และตามรั้วจะมีชื่อผู้ที่มีชื่อเสียงที่เคยมาเยือนสลักไว้ บ่อออนเซ็นนั้นจะมีบรรยากาศเหมือนเมืองย้อนยุคของญี่ปุ่นผสมกลิ่นอายยุโรปนิด ๆ และในตอนกลางคืนจะมี Illumination ให้ชมด้วย

Get in Touch