Café Hopping

อาหารเป็นตัวบกบ่งได้ถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการได้ทานของอร่อยๆ หรือเมนูที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอมาก่อนของประเทศปลายทางก็ถือเป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่นักเดินทางทุกคนหลงไหล หรือจะแม้แต่บางร้านบางเมนูที่บางคนอาจจะวางไว้ว่าต้องลองได้ไปทานซักครั้งก่อนตาย หรือบ้างก็จะตามรอยทานตามคำแนะนำ กระทู้รีวิวต่างๆ ไม่ว่าจะแบบไหนเชื่อว่าข้อมูลการหาของทานคงมีอยู่ในแพลนของทุกคนที่ต้องมีข้อมูลก่อนเดินทางแน่นอน

POPULAR TOURS

Genbi Shinkansen (Premium Gift)

ชินคันเซ็นขบวนตกแต่งพิเศษเดินทางระหว่าง Echigo-yuzawa – Niigata เพลิดเพลินกับการชมงานศิลปะตลอดทั้งคันพร้อมรับ ของที่ระลึกและตั๋วช็อปปิ้งมูลค่า 1,000 เยนจากทางเจอาร์อีส

Nagano Sora Terrace (1 Lunch)

นั่งรถบัส และกระเช้าท่องเที่ยวระเบียงเหนือเมฆ “SORA terrace” ชมชิมไวน์ ณ โรงบ่มไวน์SHINSHU สัมผัสบรรยากาศที่ราบสูง NABEKURA

Tohoku Emotion Train (1 Lunch Course or Dessert Course)

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการยกทั้งภัตตาคารขึ้นมาอยู่บนรถไฟ เดินทางระหว่าง Hachinohe-Kuji ดื่มด่ำบรรยากาศทิวทัศน์สอง ข้างทางพร้อมอาหารเมนูฟูลคอร์สให้ทุกท่านได้เปี่ยมสุขตลอดการเดินทาง

Toreiyu Tsubasa Onsen Shinkansen (1 Lunch Bento on Train)

เดินทางด้วยชินคันเซ็นขบวนพิเศษ แช่เท้าในบ่อออนเซ็นภายในขบวนชมทิวทัศน์ระหว่างเมืองยามากาตะ-ฟุคุชิม่า (รวมข้าวกล่องบริการระหว่างเดินทาง)

Yamagata City Sightseeing & Yamagata Soba

เดินชมเมืองยามากาตะโดยรถบัสประจำเมือง พร้อมทานโซบะท้องถิ่นขึ้นชื่อของเมืองยามากาตะ

Get in Touch