Torii

วิธีการไหว้พระ-ขอพรที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง

วิธีการไหว้พระ-ขอพรที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง

สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในประเทศญี่ปุ่นที่เราไม่ควรพลาดคงจะหนีไม่พ้น “วัดและศาลเจ้า” เพราะนอกจากจะถือเป็นสถานที่รวมจิตใจของผู้คนเช่นเดียวกับชาวพุทธแล้ว ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีเอกลักษณ์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ “โทริอิ” หรือเสาต้นใหญ่สีแดงที่ตั้งตระหง่านบริเวณหน้าทางเข้าของศาลเจ้านั่นเอง

และวันนี้ทางเว็นดี้ทัวร์เอ็กซ์จะขอนำเสนอข้อควรปฏิบัติเมื่อเราไปเที่ยวศาลเจ้าเพื่อขอพรได้อย่างถูกต้องกันค่ะ

Torii
โทริอิ(鳥居): ตั้งอยู่ที่หน้าสุดของศาลเจ้า เป็นประตูทางเข้า-ออกของเทพเจ้าคุ้มครองศาลแห่งนี้

วิธีการเดินผ่าน
1) ถอดหมวก ถอดเสื้อคลุมออก (ถ้าอากาศไม่หนาวมาก)
2) ก่อนเข้าก้มคำนับเล็กน้อยแล้วก้าวด้วยเท้าซ้าย
3) ควรเดินบริเวณขอบทางเดิน ห้ามเดินบริเวณตรงกลาง เพราะเชื่อว่าเป็นทางเดินของเทพเจ้า

การเดินภายในศาลเจ้า
ไม่ควรเดินบริเวณตรงกลาง เพราะเป็นทางเดินของเทพเจ้า

 * ข้อควรระวัง คือควรเดินตามทิศของคนส่วนใหญ่ เพราะช่วงเทศกาลมีผู้คนจำนวนมาก
หากเดินสวนทางกันกับคนส่วนมากจะทำให้เกิดการเดินที่ติดขัดได้ หรืออาจพลัดหลงกันได้*

Temizuya

เทะมิซุยะ หรือ โจซุยะ(手水舎) : สถานที่มีน้ำและขันที่มีด้ามจับยาววางอยู่
เพื่อทำความสะอาดชำระสิ่งสกปรกจากร่างกายและจิตใจก่อนไปพบกับเทพเจ้า

japanese shrine

วิธีการล้างมือ 
1) ล้างมือซ้าย : ใช้มือขวาจับขัน ตักน้ำเทลงบนมือซ้ายเพื่อล้างทำความสะอาด
2) ล้างมือขวา : ใช้มือซ้ายจับขัน ตักน้ำเทลงบนมือขวาเพื่อล้างทำความสะอาด
3) ล้างปาก : ใช้มือขวาจับขัน ตักน้ำเทลงบนมือซ้าย เพื่อล้างปาก บ้วนปาก หรือแตะที่ปากเบาๆ
4) ตั้งชันขึ้นเพื่อทำความสะอาด : ตั้งขันขึ้นเพื่อให้น้ำไหลลงไปยังด้ามจับ เพื่อล้างด้าม ก่อนวางลงที่เดิม

การไหว้ขอพร
เมื่อเดินมาถึงด้านในสุดจะพบกับศาลเจ้าซึ่งเป็นที่สำหรับไหว้เทพเจ้าเพื่อขอพร ซึ่งจะมีกระดิ่งกับกล่องวางไว้อยู่ด้านหน้าด้วย

วิธีการไหว้ขอพร
1) ยืนตรงหน้าศาลเจ้า ตั้งจิตให้สงบ
2) โยนเหรียญลงกล่องรับบริจาค และสั่นกระดิ่ง (ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
3) โค้งคำนับสองครั้ง
4) ประกบเพื่อปรบมือ ประกบมือแรงๆ เหมือนกับปรบมือ 2 ครั้ง เพื่อเรียกเทพเจ้า
5) พนมมือ ขอพรหรืออธิษฐานอย่างสงบในใจ
6) โค้งคำนับหนึ่งครั้งปิดท้าย เพื่อเป็นการส่งเทพเจ้า

 

๏ เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ๏ 

กล่องใส่เงิน ไซเซ็นบาโกะ

กล่องใส่เงิน ไซเซ็นบาโกะ(賽銭箱) : การไหว้เทพเจ้าของญี่ปุ่นเราจะต้องโยนเหรียญ 5 เยน ลงไปเพราะว่าการอ่านออกเสียงของ 5 เยน ในภาษาญี่ปุ่น
อ่านว่า “โกะเอ็น” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า “สายสัมพันธ์”หากไม่มีเหรียญ 5 เยน ก็สามารถโยนเหรียญอื่นได้เช่นกัน

กระดิ่ง : การสั่นกระดิ่ง สั่นเพียง 2-3 ครั้ง เป็นการเรียกเทพเจ้ามาเป่าปัดสิ่งชั่วร้าย บางศาลเจ้าอาจจะไม่มี ขึ้นอยู่กับแต่ละศาลเจ้า