ภูมิภาคคันไซ (Kansai)

ภูมิภาคคิงกิ (Kinki) หรือภูมิภาคคันไซ (Kansai) คือภูมิภาคที่อยู่ตอนกลางทางตะวันตกของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชิงะ (Shiga), จังหวัดนารา (Nara), จังหวัดวากายะมะ (Wakayama), จังหวัดเกียวโต (Kyoto), จังหวัดโอซาก้า (Osaka) และจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) โดยมีจังหวัดโอซาก้า (Osaka)เป็นศูนย์กลางที่มีความทันสมัยเต็มไปด้วยสีสัน ภูมิภาคนี้มีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารท้องถิ่น มีเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโต (Kyoto) – นารา (Nara) ทำให้มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม วัดวาอารามที่ทรงคุณค่าจนได้เป็นสมบัติแห่งชาติ และอีกหลายแห่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และยังมีอนเซ็นริมทะเลที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย การเดินทางไปที่ ภูมิภาคคิงกิ (Kinki) หรือภูมิภาคคันไซ (Kansai) มีเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) จังหวัดโอซาก้า (Osaka) ซึ่งสามารถต่อรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดเกียวโต (Kyoto) จังหวัดชิงะ (Shiga) และจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) และโดยสารรถไฟสายทั่วไปยังจังหวัดนารา (Nara) และจังหวัดวากายะมะ (Wakayama)

ฤดูท่องเที่ยวที่แนะนำ:
ทุกฤดู
image description

Kansai TOUR

Asuka Village

พักผ่อนและซึมซับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ท่ามกลางธรรมชาติ ณ หมู่บ้านอาสึกะ

Geibikei + LN

ล่องเรือพร้อมเสริฟอาหารกลางวัน ชมทิวทัศน์ของโตรกผา Geibikei ที่สองข้างทางความสวยเปลี่ยนไปทุกฤดู

Log Rafting

ท่อนไม้ที่ตัดแล้วมาทำเป็นแพเพื่อนำลงมายังปากแม่น้ำ โดยมีการขนส่งในแบบดังกล่าวเป็นเวลากว่า 600 ปีนักท่องเที่ยวสามารถ พบประสบการณ์การล่องแพท่อนซุงได้

Snow Exp Biwako

สัมผัสบรรยากาศหิมะได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับสนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหิมะที่ไม่ควรพลาด

Get in Touch